U bent hier

Over Broere

BROERE staat voor Bibliotheken ROEselaarse REgio

BROERE is het samenwerkingsverband tussen acht openbare bibliotheken in de regio rond Roeselare: Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden.

BROERE werd opgericht in 2006 en zit sinds de start onder de koepelorganisatie van BIE maar heeft wel een volledig aparte werking.

Naast BROERE zijn er nog diverse andere bibliotheeksamenwerkingsverbanden in West-Vlaanderen.

BROERE streeft naar samenwerking op de volgende domeinen:

 • Activiteiten (lezingen, tentoonstellingen, wedstrijden...)
 • Vorming
 • Collectievorming
 • Promotie 

 

Concreet betekent dit:

het optimaliseren van de eigen specifieke bibliotheekwerking door schaalvergroting:

 • Collectiemanagement  zoals de gezamenlijke aankoop van een digitale krantendatabank (www.mediargus.be )
 • het delen van informatie via een intern kennisplatform en andere sociale media
 • de gedeelde organisatie van grote publieksactiviteiten

het zoeken naar mogelijke dwarsverbanden met de erfgoedwerking:

 • als lokale schatbewaarder en digitale aanbieder van literair en ander waardevol documentair
        erfgoed, via Surface of Historisch Informatie Punt 
 • als promotor van allerlei publieksactiviteiten rond erfgoed (Erfgoeddag, Open
                  Monumentendag, Nacht van de Geschiedenis, Museumnacht…)

Door samen te werken met verschillende bibliotheken kunnen bepaalde projecten gerealiseerd worden die, als bib op haar eentje anders niet haalbaar zijn.
Lees het jaaractieplan 2012.

Het actieplan van 2011 van Broere vind je hier.

Het actieplan 2010 van BROERE vind je hier.

De samenwerkingsverbanden worden ook gestimuleerd door de provinciale en Vlaamse overheid en eventueel ook gehonoreerd door projectsubsidies.